Sanayi Ar-Ge ve Kobi Ar-Ge Destek Programı Hakkında

TÜBİTAK tarafından, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi, faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı açılacaktır.

Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının, %75 oranında geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi amaçlanmakta olup, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programında başvuru sayısı için herhangi bir kısıtlama yok iken, 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı için TÜBİTAK tarafından daha önce desteklenmemiş kuruluşların en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesi bu program çerçevesinde desteklenebilmektedir.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin detaylı bilgilere https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-destek-programi-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi-2021-yili-1-cagrilari web adresi üzerinden ulaşılmakta olup, söz konusu destek programları başvurularının 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Bir Önceki

İş yerlerine “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirildi

Bir Sonraki

COSME Türkiye Teknik Destek Projesi Hakkında