EKSPERTİZ RAPORU

Ekspertiz Raporu (Gıda) Başvuruları İçin İstenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi,
Motor Gücü Tespit Tutanağı,
Sigortalı işçi sayısına ilişkin son aya ait e-bildirge (hizmet dökümü),
İmza Sirküleri,

Dahilde İşleme Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi,
Taahhütname,
Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi,
Dahilde İşlem İzin Belgesi fotokopisi,
Fatura,
İmza Sirküsü,

Su İhtiyaç Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

Başvuru dilekçesi,
Başvuruda bulunan kişinin, temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,
Tapu veya Kira Kontratı fotokopisi,
Vergi Levhası fotokopisi,

Arızalı Cihaz Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler
Başvuru Dilekçesi,
Taahhütname,
Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi,
Fatura,
İmza Sirküleri,
Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge (*)

Sipariş Evsafı Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler
Başvuru Dilekçesi,
Taahhütname,
Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi,
Fatura,
İmza Sirküleri,

Faydalı Model Ekspertiz Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler

    Başvuru dilekçesi,
    Kapasite Raporu fotokopisi,
    Faydalı Model Kullanım Belgesi aslı,
    İmza Sirküleri,
   

Tıkla, Destek Al
Nasıl yardımcı olabilirim ?
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz ?