x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Awesome Image

Mali Politikamız

Tatvan TSO Mali Yönetimi; tek düzen ve denk bütçe ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak, verimlilik, tutumluluk ilkelerine göre uygulanır.
  • Harcamalar odanın yıllık gelirlerine göre, Yönetim Kurulu’nun önerisi Oda Meclisi’nin kabulü ile planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve gelir-gider dengesi sağlanır.

  • Gelirlerin toplanmasından giderlerin yapılmasına kadar, şeffaflık, verimlilik, ihtiyatlılık, doğru ve zamanında bilgi paylaşımı sağlanır.

  • Gelir ve giderlerin kontrol ve yönetimi için düzenli olarak aylık mali raporlarını ve kesin hesaplarını Hesapları İnceleme Komisyonu’na, Oda Meclisi’ne ve istendiğinde Oda Üyeleri’ne sunar.

  • Odanın maddi varlıkları risk yönetimi esaslarına göre ve üyelerine katma değer sağlayacak etkinlikler için uygulanır.