Kapasite Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi

Kapasite Düzenleme Bilgi Formu

Taahhütname

– Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi

– Sigortalı işçi sayısına ilişkin son aya ait e-bildirge (son 2 aylık hizmet dökümü),

– Tapu veya Kira Kontratı fotokopisi,

– Makine ve Teçhizat Demirbaş listesi ve Bilançodaki değerleri (Mali Müşavir onaylı), 

– Kalite ve Marka Tescil Belgeleri vb. sertifikalar (varsa), 

– Daha önce düzenlenen Kapasite Raporu fotokopisi (varsa),

– Vergi Levhası fotokopisi, 

– Son aya ait elektrik faturası

ÜCRETLENDİRME

KAPASİTE RAPORU İÇİN,

Odamız tarafından kritere uygunluğuna onayı verildikten sonra;

* Unvanınızı ve ne amaçla yatırdığınızı belirterek (Kapasite Raporu) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HESABINA, VAKIFBANK-MERKEZ Şubesindeki TR210001500158007293586413 İbana 1.475,00-TL yatırılması gerekmektedir. Dekont aslı, Odamıza ibraz edilecektir. 

* Odamız veznesine 1.750,00 TL. hizmet ücreti ödemesi yapılacaktır.

* Ekspertiz (Mühendis) ücreti; 1.250,00 TL (Odamız veznesine ödeme yapılacaktır.)

Not: Mevzuat gereği, imalat sürecinde fiilen çalışan işçi sayısı 10 ve üzerinde olan işletmeler, “Kapasite Raporu” başvurularını doğrudan kapasite raporu düzenlenecek işletmenin bulunduğu yerdeki Sanayi Odası’na yapmaları gerekmektedir.25

Tıkla, Destek Al
Nasıl yardımcı olabilirim ?
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz ?