KAPASİTE RAPORU

Kapasite Raporu Başvuruları İçin İstenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi

Kapasite Düzenleme Bilgi Formu

Taahhütname

– Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi, 

– Sigortalı işçi sayısına ilişkin son aya ait e-bildirge (hizmet dökümü),

– Tapu veya Kira Kontratı fotokopisi,

– Makine ve Teçhizat Demirbaş listesi ve değerleri (Mali Müşavir onaylı), 

– Kalite ve Marka Tescil Belgeleri vb. sertifikalar (varsa), 

– Daha önce düzenlenen Kapasite Raporu fotokopisi (varsa),

– Vergi Levhası fotokopisi, 

Not: Mevzuat gereği, imalat sürecinde fiilen çalışan işçi sayısı 10 ve üzerinde olan işletmeler, “Kapasite Raporu” başvurularını doğrudan kapasite raporu düzenlenecek işletmenin bulunduğu yerdeki Sanayi Odası’na yapmaları gerekmektedir.