x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Destekleme İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği – COSME Programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılması amacıyla, KOSGEB tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte, çağrılar duyurulmakta ve eğitim-teknik destek hizmetleri sunulmaktadır.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, “COSME Türkiye Teknik Destek Projesi” yürütülmektedir.

Proje çerçevesinde, COSME Programı dâhilinde ilan edilmiş olan “European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities” konulu çağrıya katılabilecek üyelerimiz için ön hazırlık yapılabilmesine imkân verecek online bir eğitim planlanmıştır.

3-4 Aralık 2020 tarihlerinde 09:30 – 16:00 saatleri arasında düzenlenecek olan söz konusu eğitime  cosme.kosgeb.gov.tr web adresinde yer alan kayıt formu aracılığıyla katılım sağlanacak olup, eğitime ilişkin gündem ekte tarafınıza sunulmaktadır.    

Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Paylaş