YETKİSİZ SİGORTA EKSPERLİĞİ HK.

Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2. maddesinde sigorta eksperi;
“sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını.
nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutakabatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar
gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi” olarak tanımlanmış
ve anılan kanunun 22 nci maddesinde. sigorta eksperliğinin gerçek veya tüzel kişiler
tarafından yapılacağı. sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin sigorta eksperlik ruhsatı
alması ve Levhaya kayıtlı olması gerektiği düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, Sigortacılık Destek hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4.
n-maddesinin birinci fıkrasına göre. poliçe tanzimi ile tazminat tedvir ve ödenmesine ilişkin
süreçlerde sigorta eksperliği işinden ayrı olmak kaydıyla gerçekleştirilen teknik inceleme ve
kontrol hizmetleri ile hasar öncesi risk azaltmaya ve hasar sonrası zarar azaltmaya yönelik
hizmetlerin destek hizmet sağlayıcılarından temini mümkündür.
Buna göre, riskin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve hasarların neden ve
niteliği ile miktarının belirlenmesinin sigorta şirketi ile sigortalı zarar gören dışında üçüncü
bir Şahıs tarafından tespit edilmesinin gerekli olması halinde söz konusu işlemlerin sadece
Bakanlığımızdan ruhsat almış ve levhaya kayıtlı sigorta eksperleri tarafından yapılması
gerekmektedir. Bunun aksine. destek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkisiz sigorta eksperliği
faaliyeti niteliğindeki işlemler yapılması idari ve adli müeyyideye tabidir.
Bu çerçevede. sigorta şirketleri tarafından yetkisiz sigorta eksperliği yapan
kuruluşlara ekspertiz işi verilmemesi devam eden uygulama var ise derhal sonlandırılması
gerekmektedir.

Öncekini Oku

Suudi Arabistan/BARKOD Sistemi hk

Sonrakini Oku

ASKON Diyarbakır şubesine ziyaret

En Popüler

Tıkla, Destek Al
Nasıl yardımcı olabilirim ?
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz ?