x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2020 tarihli ve 84261457-724.01.01 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Suudi Gümrüğünde yeni bir düzenleme yapıldığı ve bu yeni düzenlemeye göre 01.01.2020 tarihi itibariyle BARKOD sistemine geçileceği belirtilerek söz konusu uygulamanın hangi ürün gruplarını kapsadığı hususunda bilgilendirme yapılması istendiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede Suudi Arabistan Gümrüğü BARKOD sistemi uygulamasında ilişkin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan bilgilendirme kapsamındaki detaylar TOBB’ye iletilmiştir. Yapılan bilgilendirme ile SABER kayıt sistemine Barkod girme işleminin 2019 yılı itibariyle opsiyonel olduğu, 01.01 2020 tarihinden itibaren SABER sistemine kayıtlı olan tüm ürün gruplarında BARKOD uygulamasının zorunlu olacağı belirtilmiştir.

Öte yandan uygulamanın 01.01.2020 tarihi itibari ile başlamasıyla uygulamaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen ihracatçı firmalarımızın BARKOD sisteminin nasıl işleyeceği ve kapsamına ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan bilgi talebinde bulunulduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede Bakanlığımız Riyad Ticaret Müşaviri 16 Ocak 2020 tarihinde Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO) temsilcileri ile gayri resmi bir toplantı gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantı neticesinde elde edilen bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

Bu kapsamda SABER kayıt sistemi sadece teknik regülasyona tabii ürünler ile sınırlı olup Suudi Arabistan Gümrüğü tarafından diğer ürün grupları için SABER kaydının yapılması tavsiye edilmektedir. Bu çerçevede SABER kaydı ile ilgili birincil ve en güncel bilgiye https://saber.sa/ uzantısından ulaşılabilmektedir.

Diğer taraftan teknik regülasyon tabii ürünlerin listesine https://saber.sa/home/regulations elektronik ağ sayfasından ulaşılmakta olup, söz konusu listede yer alan her bir teknik regülasyonda belirtilen GTİP’ler sürekli güncellenmektedir. Bu çerçevede Suudi yetkililer tarafından bu adreste yer alan bilgilerin dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

Bunun yanında ihracata konu ürünlerin SABER kaydı zorunluluğunun olup olmadığını belirlemek için https://saber.sa/home/hscodes elektronik ağ adresinden ürünlere ait GTİP bilgisi ile arama yapılabilmektedir.

Öte yandan 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilen barkod uygulaması GTİP bazında olmamakla birlikte, farklı özellikteki ürünler için sadece uluslararası geçerliliği olan GS1’e uygun barkodlar kabul edilmektedir. Bu çerçevede firmalarımızın halihazırda GS1 sistemine uygun aldıkları barkodlar geçerli olmakla birlikte diğer barkod türleri kabul edilmemektedir.

Bu kapsamda SABER kaydı günümüz itibariyle sadece regülasyona tabii ürünler için zorunlu olup diğer ürün grupları için zaman içinde kademeli olarak SABER kaydı zorunlu olacaktır. Diğer yandan barkod uygulaması ise, SABER sisteminden bağımsız ve tüm ürünler için zorunluluk teşkil etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Paylaş