x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesinde tanımı yapılan, üretim faaliyetleri ile iştigal eden işletmeler sanayi işletmesi sayılmaktadır. Bu işletmeler aynı kanunun 2. maddesi gereği üretime başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tutulan sanayi sicil sistemine kayıt olması gerekmektedir.

Ayrıca Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan sanayi işletmelerinin kanunun 5.maddesine göre, her yıl “1 Ocak – 30 Nisan” tarihleri arasında bir önceki yıla ait üretim bilgilerini içeren “Yıllık İşletme Cetveli” verme zorunluluğu bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda işletmelerin kanunda tanınmış olan sürenin son gününde mükellefiyetlerini yerine getirmeye çalışmalarından dolayı Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yoğunluk oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, kalan sürenin sonunu beklemeden, sistemde oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemek adına, son ayları beklemeden, Yıllık İşletme Cetvelini doldurmaları beklenmektedir.

30 Nisan 2023 tarihi sonuna kadar verilmesi zorunlu olan (30 Nisan 2023 tarihinin resmî tatil olması nedeniyle 2 Mayıs 2023 tarihine kadar) https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ sistemine Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin İl Müdürlüğüne gönder butonunu tıklamayanlara (5.252,00₺), Kanuna göre istenen bilgileri gerçeğe aykırı olarak bildiren işletmelere ilgili yasa gereği (10.504,00₺) İdari Yaptırım (Para Cezası) Kararı uygulanacaktır.

Ayrıca 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2 ve 9. Maddelerine istinaden üretime başlama tarihinden itibaren 2 ay içinde, 4 ve 9. maddelerine istinaden adres, ürün, unvan, nevi değişikliği ile üretim faaliyetine son/ara verme halinde 1 ay içinde bildirmeyenlere 5.252,00₺ İdari Yaptırım (Para Cezası) Kararı uygulanmaktadır.
Geçen yıl ilgili kanun maddelerine uymayan 450 firmaya 1.060.200 TL İdari Yaptım (Para Cezası) Kararı uygulanmış bu kararların 262 adeti Yıllık İşletme Cetveli verme yükümlülüklerini getirmeme cezasıdır.

Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin ceza mağduriyeti yaşamamaları için duyuru ve uyarıların dikkate alınması konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Paylaş