TALEPLERİMİZ HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUÇLANIYOR

27.03.2020 tarihi itibariyle Oda Borsaların talepleri doğrultusunda gerçekleşen faaliyetler hakkında Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Adabağ bir açıklama yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Bilal Adabağ, “Koronavirüs Türkiye’de görülmeye başladığı ilk gün itibariyle hiç vakit kaybetmeden, 13.03.2020 tarihinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayın Cemal TAŞAR (AK PARTİ BİTLİS MİLLET VEKİLİ), Sayın Vahit KİLER (AK PARTİ BİTLİS MİLLET VEKİLİ), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), T.C. Bitlis Valiliği, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, T.C. İŞ-KUR (Türkiye İş Kurumu), DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı), TBB (Türkiye Bankalar Birliği), T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Bitlis İl Müdürlüğü, T.C. İŞ-KUR (Türkiye İş Kurumu) Bitlis İl Müdürlüğü ile görüşmeler ve yazışmalar yapılarak gerekli önlemlerin alınması ve üyelerimizi bu zor süreçte desteklenmesi adına çalışmalar başlatılmıştır. 16.03.2020 tarihinde yazışmalarımız cevaplanmış ve taleplerimiz sorulmuştur. Taleplerimiz 17.03.2020 tarihinde ilgili yerlere iletilmiştir. Yaptığımız görüşmeler ve yazışmalar sonucu;

SONUÇLANAN TALEPLER (23 Mart 2020 itibariyle)
1. Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik – Organizayon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek
2. KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere öncelik verilecek.
3. Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak.
4. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.
5. İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.
6. Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.
7. KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek.
8. Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.
9. Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak.
10. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.
11. İcra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durdurulacak.
12. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline ‘mücbir sebep’ notu düşülecek.
13. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.
14. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.
15. Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek
16. Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.
17. Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.
18. Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.
19. Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.
24 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER
20. Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.
21. Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.
22. Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.
25 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER
23. Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak
24. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi*
25. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak*
26. Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi*
27. Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi*
28. 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek*
29. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı*

*TBMM’DE KABUL EDİLMİŞ OLUP, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ONAYLANMASI BEKLENMEKTEDİR.
26 MART TARİHİ İTİBARIYLE SONUÇLANAN TALEPLER
30. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü
31. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi
32. Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak
33. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer oda borsalarımıza ait talepler gerçekleşmiştir. Aynı zamanda uygulanması için ilettiğimiz diğer taleplerde görüşülmeye devam etmektedir. Taleplerimiz gerçekleştikçe siz değerli üyelerimize duyurmaya devam edeceğiz. Şunu da belirtmek isterim ki bu zor süreçte üyelerimiz yalnız değildir. Üyelerimizin sorunlarının çözülmesi noktasında her türlü çalışmaya yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu süreçte Odamız belgelerini 30 Nisan 2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Kararı ile ücretsiz yaptık. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki; bugün itibariyle Odamız Üyelerinden gelen talepler doğrultusunda TOBB’un ve Ticaret Bakanlığının izni ile Haziran ayında ödenmesi gereken yıllık ve munzam aidatlar, gecikme zammı ve faizi tahakkuk ettirmeksizin ekim 2020 tarihine ertelenmiştir.” dedi.