x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Bilindiği üzere, ülkemiz ticaret ve sanayisinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, tarım ve hayvancılıkta
sürekliliğin sağlanabilmesini teminen sigortacılık sektörünün de gelişmesi büyük önem arz etmektedir. Bu
bilinçle Birliğimiz, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişmesi ve toplumda sigorta bilincinin artırılmasına
yönelik faaliyetlere özel önem vermekte ve bu husustaki çalışmaları desteklemektedir.


Bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve toplumda sigorta bilincinin
artışına yönelik olarak 9-11 Mart 2023 tarihlerinde Antalya’da Birliğimizin de destekleri ile Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi düzenlenecektir. Söz konusu fuara ilişkin davetiye ekte iletilmekte olup, ayrıntılı
bilgi ve katılım için “https://sigortacilikfuar.com” adresli internet sayfası ziyaret edilmelidir.

Paylaş