x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

• Üyeye verilen hizmetlerin kesintisiz ve sürekliliğini sağlamak için,
• Odanın bilgi varlıklarını ve özellikle üye bilgilerini iç veya dış her türlü tehdide karşı korumak için,
• Kanun ve mevzuatların beklentilerini karşılamak için,
• Doğru ve eksiksiz bilgiye erişilebilirliği sağlamak için,
Gerekli bir bilişim altyapısı kurulur, geliştirilen bilgi güvenliği süreçlerinin etkinliğin sürekli iyileştirilir.