AHLAT VE ADİLCEVAZ’DA “E-SERTİFİKA” BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile ortaklaşa yapılan toplantıda Genel Sekreterimiz Sayın Rahime YILMAZ ACET  tarafından İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri e-sertifika bilgilendirmesi yapıldı. 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan işveren veya iş vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmenliğe dair bilgiler verildi. Ülkemizde 900.000 firmayı ilgilendiren ve yaklaşık 3182 meslek kolunun tabi olduğu az tehlikeli iş yeri sınıfında bulunan ve 1 ile 9 arası eleman istihdam eden firmaların yükümlülükleri ilişkin yürütülmesi gereken çalışmalar anlatıldı.

Toplantıya TATSO Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz LEBİT, Meclis Üyeleri İsmail ALKOÇ ve Muhsin HACIYUSUFOĞLU, Adilcevaz Esnaf Ve Sanatkalar Odası Başkanı Sayın Ümit ALDAĞ, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Mesut ŞEKER katıldı.

Genel Sekreterimiz Sayın Rahime YILMAZ ACET şu konu başlıklarında bilgilendirme yaptı;

a)      HEDEF KİTLE

Sertifika programının temel hedef kitlesi hâlihazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir. Ancak gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa katılarak belge alabilecek ve daha sonra belirtilen kapsamdaki işyerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

Ayrıca bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilirler

b)      PROGRAMIN TANIMI

Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin belgelendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

c)       BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE TAMAMLAMA BELGESİ

Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinde 50 puan alması gerekmektedir. Başarılı olan katılımcılar “İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren Veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İSG-KATİP sistemine eklenerek işveren veya işveren vekilinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi sağlanacaktır.

Konuşmasının devamında Sayın Genel Sekreter Rahime YILMAZ ACET;

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 6. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” Hükmüne yer verilmiş olup, aynı kanunun 30. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde geçen “10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitim süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin husular” hükmü gereğince bu konunun yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu maddelere dayanarak hazırlanan işyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmenlik 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmenliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Eğitimler; açık öğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir.” hükmü yer almaktadır.

6331 sayılı kanuna göre, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetleri yükümlülüğü 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anadolu Üniversitesi’nce yürütülecek olan ilk e-sertifika eğitim programına ilişkin başvurular 28/12/2015 – 15/01/2016 tarihleri arasından http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Bir Önceki

TATVAN E-SERTİFİKA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bir Sonraki

TATSO, TATVAN DA “E-SERTİFİKA” BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPTI