AHLAT E-SERTİFİKA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ E-SERTİFİKA PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 “İşveren Ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri E-Sertifika Programı” “AHLAT” bilgilendirme toplantısı Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Mesut ŞEKER ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Sayın Muhsin HACIYUSUFOĞLU’nun işbirliği ve katılımı ile 11.01.2016 pazartesi saat 14:00 da Ahlat Merkez YİBO Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olsun veya olmasın aşağıda belirtilen hedef kitle davetlidir. Bilgilendirme Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sayın Rahime YILMAZ ACET tarafından yapılacaktır.

a)      HEDEF KİTLE

Sertifika programının temel hedef kitlesi hâlihazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir. Ancak gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa katılarak belge alabilecek ve daha sonra belirtilen kapsamdaki işyerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

Ayrıca bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilirler.

b)      PROGRAMIN TANIMI

Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin belgelendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

c)       BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE TAMAMLAMA BELGESİ

Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinde 50 puan alması gerekmektedir. Başarılı olan katılımcılar “İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren Veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İSG-KATİP sistemine eklenerek işveren veya işveren vekilinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi sağlanacaktır.