x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Kurum Adı: ZİRAAT BANKASI
Bağlantı: https://www.ziraatbank.com.tr/tr

KGF Teminatlı İşe Devam Kredi Desteği Paketi:

Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden salgından etkilenen işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını uygun koşulda finanse edilebilmelerine imkân sağlamaktadır.

  • 25 Milyon TL ciroya kadar azami 10 Milyon TL; üzerindeki ciroda ise azami 25 Milyon TL’ye kadar finansmana erişim sağlanabilir.
  • %7,5 faiz oranlı kredi için işletmelere Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacaktır.
  • Azami 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere, azami toplam 36 aya kadar vadelendirilebilir..
  • 2020 Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısını koruma koşulu vardır.

Çek Ödeme Destek Paketi:

Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden salgından etkilenen müşterilerinin ödemekle yükümlü oldukları çek bedellerini uygun finansman kaynağı kullanarak ödeyebilmelerine imkân sağlamaktadır.

  • 25 Milyon TL ciroya kadar azami 1 Milyon TL; üzerindeki ciroda ise azami 5 Milyon TL’ye kadar finansmana erişim sağlanabilir.
  • %9,5 faiz oranlı kredi için işletmelere Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacaktır.
  • Azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere, azami 12 aya kadar vadelendirilebilir..
  • 03.2020 tarihi ve öncesinde yapılan gerçek ticari işlemlerden kaynaklanan ve bu işlemler kapsamında düzenlenen (25.03.2020’ye kadar tarihli) faturalarla bağlantılı azami 30.06.2020 tarihli olarak keşide edilmiş/ edilecek çekler, krediye konu edilebilecektir.
Paylaş