x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

KOSGEB tarafından Birliğimize iletilen ekli yazıda “İşletme Geliştirme Destek Programı – yurt dışı iş gezisi
desteği”nin limit ve uygulamalarında değişiklikler gerçekleştirildiği bildirilmekte, söz konusu değişikliklerin
KOSGEB web sayfasında yayınlandığı ifade edilmiştir.

İlgi yazıda şu bilgilere yer verilmektedir; “Kamu kaynaklarını ekonomik kullanmak amacıyla KOSGEB mevzuatımızda “İşletme Geliştirme Destek Programı- yurt dışı iş gezisi desteği” nin limit ve uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır. İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları yurt dışı iş gezisi desteği madde-8 (10-h) “Aynı şehre, aynı fuar kapsamında ve aynı tarihlerde düzenlenecek yurt dışı iş gezilerinin tek bir gezi olarak düzenlenmesi esastır. TOBB, TESK, TİM ve DEİK’e bağlı birimlerin talepleri bağlı oldukları kuruluş tarafından birleştirilerek, kuruluşun belirleyeceği birimce tek bir gezi düzenlenir” şeklinde düzenlenmiştir. Yapılan tüm değişiklikler www.kosgeb.gov.tr web sayfamızda yayınlanmış olup, Başkanlığımızca yeni sisteme göre uygulama yapılacaktır.”

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Paylaş