x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

6736 sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Torba Kanun”un 11. Maddesinin 5. Fıkrası  çerçevesinde ,Odamıza vadesi geçmiş Yıllık aidat ve Munzam aidat borcu bulunan üyelerimizin 31/10/2016  tarihine kadar müraacat etmeleri  halinde peşin veya 6 taksitte ana para borçlarını ödeme ve gecikme zammı affı uygulanmasına imkan tanınmıştır. Anılan yasa hükmünden yararlanmak isteyen üyelerimizin 31/10/2016 tarihe kadar kendileri bizzat veya yapılandırmaya yetkili olduğunu belirten vekaletname ile Kanuni Temsilcileri aracılığı Odamıza müraacat etmeleri,

Önemle Duyurulur

Paylaş