x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler Yönetmeliği’nin
“KOBİ’lerin Sınıflandırılması” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle yıllık net satış hasılatı ve mali
bilanço tutarlarında değişikliğe gidilmiştir.
Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço tutarı Mikro
işletmelerde 10 milyon TL, Küçük İşletmelerde 100 milyon TL ve Orta İşletmelerde ise 500 milyon TL’yi
aşmayan işletmeler KOBİ olarak nitelendirilmiştir.
Bu vesileyle, Oda-Borsalarımızdan gelen talepler ve Birliğimizin girişimleriyle KOBİ tanımının 500 milyon
TL’ye yükseltilmesi sağlanmıştır.

Paylaş