x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar


Bilindiği üzere 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı “bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun” 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş.

Anılan kanunun 11’inci maddesinin beşinci fırkası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hâsılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı kanun kapsamına alınmış olup yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31.10.2016 olarak belirlenmişti.

26.10.2016 tarihli ve 29869 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25.10.2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı kararname ile; 6736 sayılı kanunda belirtilen başvuru sürelerinin tamamı sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.

27 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yapılandırması ihlal olan üyelerimiz (yapılandırma yapmış fakat herhangi bir ödeme yapmamış) yapılandırmadan yeniden faydalanabilirler. Ödemelerini taksit şeklinde veya peşin olarak yapabilirler. Taksit veya peşin ödemelerini en geç 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur

Paylaş