x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddelerine göre; vergi mükellefiyetinin sona ermesi sebebiyle üyenin işini bıraktığını resen öğrenen ilgili oda öncelikle bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirir.

Gerekli güncellemeleri yapmayan vergi mükellefiyetinin sona ermesi sebebiyle işini bırakan üyeler hakkında; ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenlerin terkin işleminin yapılması için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirim yapılacaktır.

Üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için web adresimizdeki listeyi incelemeleri, vergi mükellefiyeti devam edenlerin bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları vergi kaydının devam ettiğine ilişkin belge ile Oda Sicili Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

21.04.2021 tarihine kadar kayıtlarını güncellemeyen üyelerimiz Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacak ve 5174 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Vergi mükellefiyetinin sona ermesi sebebiyle işi bırakan üyeler listesi için tıklayınız.

Paylaş