x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

KOBİ yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak internet üzerinden Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınma
Destekleri Eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından
gerçekleştirilecek “Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Eğitimi” başlıklı eğitimde; IPARD
programı kapsamında, TKDK tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile 42 ilde
yürütülen yatırım destekleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından yürütülen ulusal fonlar ile
desteklenen yatırımlar, destek miktarları ve oranları, başvuru koşulları ve uygulama esasları hakkında bilgi
verilecek, eğitim sonunda katılımcılara soru-cevap imkanı verilecektir. Eğitimin % 70’ine devam eden
katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir.

TÜRKİYE’DE TARIM VE KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ EĞİTİMİ


(Online – ) 270 TL (KDV dâhil)


Konuşmacı: Dr. Yusuf ÖZTÜRKCİ


Tarih: 9 Haziran 2021 Çarşamba (14.00 – 17.00 saatleri arası)
Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında önemli destekler sağlayan; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD programı destekleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında desteklenen
yatırımlar ele alınacaktır. IPARD programı kapsamında, TKDK tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti eş finansmanı ile 42 ilde yürütülen yatırım destekleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlükleri
tarafından yürütülen ulusal fonlar ile desteklenen yatırımlar, destek miktarları ve oranları, başvuru koşulları
ve uygulama esasları hakkında bilgi verilecektir.
Bu eğitime kimler katılmalı?
Tarım, hayvancılık, su ürünleri, gıda işleme, arıcılık ürünleri üretim ve işleme, el sanatları, katma değerli
ürün, yöresel gıda üretimi, konaklama, yeme içme tesisleri vb. alanlarda faaliyet gösteren ya da belirtilen
sektörlerde ilk kez yatırım yapmayı planlayan gerçek ve tüzel kişiler eğitime katılabilir.
Bu eğitim katılımcılara ne sağlar?
Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında faaliyet gösteren mevcut işletmelere ve yeni işletme kuracak yatırımcılara
destekler hakkında farkındalık oluşturur. Söz konusu desteklere ulaşmak için izlenmesi gereken yol ve
yöntemler hakkında bilgi verir.
Katılım belgesi:
Eğitimin % 70’ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta
adreslerine gönderilecektir. Katılım belgeleri E-Devlet üzerinden de sorgulanabilecektir.
Eğitim içeriği:
 IPARD (TKDK) Destekleri
 KKYDP Destekleri
Dr. Yusuf Öztürkci’nin Kısa Özgeçmişi
1981 yılında doğdu. 2006 da bölüm birincisi olarak lisans, Yüksek lisans (2009) ve Doktora (2016)
çalışmaları Ziraat Mühendisliği alanında tamamladı. Kamu ve Özel Sektörde Avrupa Birliği
destekli çeşitli projelerde eğitmen ve danışman olarak görev aldı. Kendi alanı ile ilgili olarak tarla
bitkileri üzerine akademik çalışmaları ve yayınları devam etmektedir. AB ve Ulusal Tarım ve Kırsal
Kalkınma ve Enerji alanındaki hibeleri yatırımcılara sunan, projeleri kabul eden, izleyen ve
denetleyen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda çalışmaktadır. Aynı kurumda proje
inceleme ve değerlendirme konularında, çeşitli pozisyonlarda 10 yılı aşkın süredir görev
yapmaktadır.
Kayıt için: https://www.sem.etu.edu.tr/tarim
Detaylı bilgi için: 0 (312) 292 42 02 – 292 41 02 – 292 42 03

Paylaş