x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden
alınan 29.04.2019 tarih 33171 sayılı yazıda 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri hatırlatılmaktadır.

Ayrıca; anılan yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre trafik siciline tescilli “Taşıt Durum Tespit Belgesi”
almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019
tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR /Taşıt Uygunluk
Belgesinin alınması gerekmektedir.

Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan Odamız üyelerinin, söz konusu Yönetmelikten
kaynaklanan idari yaptırımlara muhatap olmamaları için gerekli iş ve işlemeleri belirtilen tarihten önce yapmaları önemle rica olunur.

Paylaş