x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilal DAĞDAĞAN, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cengiz ŞAHİN ve Üyemiz İdris DAĞDAĞAN, KOSGEB Başkanlığı, Siteler Merkez Müdürlüğü’ne değişen hibeler ve destekler hakkında yerinde bilgi almak için bir ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaretten sonra Yönetim Kurulu Başkanı Sayın DAĞDAĞAN ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın ŞAHİN aşağıdaki açıklamaları yaptılar.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın DAĞDAĞAN “Hükümet, girişimcilik destek programı, genel destek programı, KOBİ destek programı vb programları güncellemiş bulunmakta. Bizde bu konular hakkında yerinde bilgi almak için KOSGEB Başkanlığı, Siteler Merkez Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. Detaylı bilgi alıp üyelerimizle paylaşmak istedik. Bitlis ve ilçelerinde nitelikli eğitimli genç nüfus oldukça fazla, maalesef sermaye yetersizliğinden dolayı var olan projelerini gerçekleştirmekte güçlük çıkmaktadır. Bu genç nüfusu, küçük ve orta ölçekli kobilere daha fazla yardımcı olmak istiyoruz. ” dedi

Sayın DAĞDAĞAN açıklaması Şöyle;

“Türkiye’de en fazla destek programının geliştirildiği kesim girişimciler. En geniş destek
platformlardan biri olan KOSGEB, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünde önemli katkı sağlayan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir başarılı işletmelerin kurulmasıyla ilgili projeleri destekliyor. KOSGEB’in programları ana hatları ile uygulamalı girişimcilik eğitimi, yeni girişimci desteği ve İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) desteğinden oluşuyor. KOSGEB Yeni Girişimci Destek Programı kapsamında üst limiti 3 bin TL olan geri ödemesiz işletme kuruluş desteği, üst limiti 15 bin TL ve yine geri ödemesiz olan kuruluş dönemi makine teçhizat, ofis donanım ve yazılım desteği, üst limiti 12 bin TL ve geri ödemesiz işletme giderleri desteği bulunuyor. KOSGEB’in Sabit Yatırım Desteği ise yine geri ödemesiz ve üst limiti 70 bin TL. Bu programlarda kadın girişimcilere yüzde 60, engelli girişimcilere ise yüzde 70 oranında destek veriliyor. Ayrıca bu girişimler 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgesinde ise destek oranları sırasıyla yüzde 70 ve 80’e çıkıyor.

KOSGEB’in uyguladığı 3 yıllık program çerçevesinde üst limiti 150 bin TL olmak üzere şirketlerin hazırladığı yatırım projesinin yüzde 50-60’ına kadarlık kısmına destek veriliyor. KOSGEB’in Genel Destek Programı çerçevesinde de yine yüzde 50-60’lara varan oranlarda 30 bin TL’ye kadar yurtiçi fuar desteği, yurtdışı fuar desteği, enerji verimliliği, danışmanlık desteği, bağımsız denetim desteği, tanıdım desteği, tasarım desteği, belgelendirme desteği gibi birçok başlık altında destekler veriliyor.

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (İŞGEM) DESTEKLERİ:


Şirketin kuruluşu için üst limitin 750 bin TL olduğu bu programda yüzde 60-70’lere varan oranlarda destekler sağlanıyor. Bu program kapsamında bina tadilatı için 600 bin, mobilya donanım için 125 bin ve İŞGEM yönetim için 25 bin TL üst limit belirlenmiş durumda. Programda ayrıca 100 bin TL’ye kadar İŞGEM işletme desteği, 30 bin TL’lik personel desteği, 50 bin TL’lik eğitim danışmanlık ve 20 bin TL de küçük tadilat destekleri söz konusu.

İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI:

KOBİ’ler arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bu program çerçevesinde 36 aya varan sürelerde gerçekleştirilecek işbirliği projeleri için 250 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere 750 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor. KOBİ’lerin tek başına çözmede zorlandıkları tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman gibi konulara bir araya gelerek çözüm yarattıkları, ortaklık ve işbirliği kültürünün gelişmesini sağlayan projeleri destekler. Her bir ortaklık modelinde en az 5 KOBİ olmalıdır.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI:

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin ve teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde AR-GE bilincinin yaygınlaştırılması ve inovatif faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu programda 100 bin TL’ye varan kira desteği, personel desteği 200 bin TL’ye varan makine teçhizat, tasarım ve yazılım desteği, 5 bin TL’lik eğitim desteği, 25 bin TL’lik danışmanlık, test analiz belgelendirme desteği gibi pek çok alanda yeni girişimcilere ve mevcut şirketlere destek sağlanıyor. Bu programda projenin bütçesinin yüzde 75’ine destek veriliyor.

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI:

AR-GE, yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmalarına destek veriliyor. TÜBİTAK sanayi AR-Ge projelerine yüzde 60’a varan hibe desteği verirken, proje bazlı etkinlikler için yurtiçinde 25 bin, yurtdışında 30 bin TL destek sağlıyor. TÜBİTAK sanayi-üniversite işbirliğindeki araştırma projelerine de 100 bin TL’ye kadar katkı yapıyor. TÜBİTAK’ın yürüttüğü diğer programlar arasında KOBİ AR-GE Başlangıç programı, Teknogirişim Sermaye Destek Programı, Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı çerçevesinde yüzde 75’e varan oranlarda destekler veriliyor.

KALKIMA AJANSLARI DESTEKLERİ:

Yerel potansiyeli harekete geçirmek bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Kalkınma Ajansları Hibe Programları, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülüyor. Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı sayesinde iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında yüzde 75’e varan oranlarda destek veriliyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNE 1 MİLYON TL DESTEK

TÜRKİYE Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) da AR-GE ve teknoloji alanında destek sağlayan diğer bir kuruluş. TTGV’nin Teknoloji geliştirme programı ve ticarileştirme projeleri için 2 yıla varan süreler için 1 milyon TL’ye kadar katkı sağlanıyor. Kurumun ayrıca enerji verimliliği alanındaki yatırımlara da desteği söz konusu. TTGV desteklerine online başvuru yapabiliyor. 4 haftada sonuçlanan başvurunun ardından 6 ayda bir kuruma ilerleme rapor verilmesi gerekiyor. Bu desteklerde bir ödemesiz ve toplam 4 yılda faizsiz ödeme yapılıyor.

İHRACATÇI DESTEKLERİ:
Ağırlıklı olarak Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği destekler söz konusu. Şirketin öncelikli olarak projesini gerçekleştirmesi ve ardından maliyetler ile sonuçları Ekonomi Bakanlığı kurumlarına göndererek harcamalarının bir kısmını geri alması şeklinde işleyen bir sistem uygulanıyor. Bu konuda projeye bağlı olarak yüzde 50’den yüzde 100’e varan oranlarda destekler veriliyor. İhracatçılara verilen destekleri konu başlıkları itibariyle şöyle özetleyebiliriz: “
*Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği: Sanayi, ticaret, yazılım sektöründeki firmalar destekleniyor.
*Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygun görülen, pazar araştırması hizmeti veren kurumlardan alacakları hizmetin giderleri karşılanıyor.
*Markalaşma ve Turquality Desteği: İhracatçı Birliklerinin bu programı çerçevesinde şirketlere yurt içinde ve yurtdışında markalaşma ve tanıtım faaliyetlerine destek veriliyor.
Tasarım Desteği: Tasarımcı şirketler, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam veriliyor.
*Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği: Şirketlerin yurt dışında açacakları ofis, mağaza, showroom ve
kiralayacakları depolar ile Türk ürünleriyle ilgili tanıtım faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.
*Fuar Katılım Desteği: Yurtdışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin desteklenmesini amaçlar.
İstihdam Desteği: Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanına sahip şirketlerin dış ticaret işlemlerini
yürütmek üzere sağladığı istihdama destek verir.

TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMLARI:
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan
kaynakların, Türkiye’de kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasını sağlayan bir kurum. Ağırlıklı olarak TKDK üzerinde geçen tarıma yönelik destekleri iki başlık altında toplamak mümkün. Şu anda uygulanmakta olan IPARD Kırsal Kalkınma Programı ile kırmız et ve kanatlı eti üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin modernize edilmesi, ilgili AB standartlarına yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda et ve et ürünlerini işlenmesi, süt ve süt ürünlerini işlenmesi ve bunların pazarlanması gibi faaliyetlere destekler veriliyor. Belirli sayıda büyük ve küçükbaş havyan üretim ve kesim kapasitesine sahip işletmeler, günlük 10 ile 70 ton arasında süt üretim kapasitesine sahip işletmeler bu programdan yararlanabiliyor. Proje büyüklüğünün yüzde 50-65’i kadarının hibe edildiği programda hibe miktarı 15 bin Euro’dan 1 milyon Euro’ya kadar çıkabiliyor. Yatırımcının bir projeyle başvurabildiği bu programda projelerin süresi 24 ay ile sınırlandırılmış. Makine ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları hibe kapsamındaki yatırımlar. Benzer koşullar ve hibe miktarları meyve sebze üretimi, su ürünleri ve kültür balıkçılığı, arıcılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda da söz konusu. Eylül 2015’ten bu yana uygulamaya geçen IPARD 2 Kırsal Kalkınma Programı’nda manda sütü üretimi, kaz yetiştiriciliği gibi yeni destek alanları belirlenmiş ve hibe oranları da artırılmıştır.” açıklamasında bulundu.

Paylaş