x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Bilindiği üzere 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı “bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun” 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunun 11’inci maddesinin beşinci fırkası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretiile oda ve borsaların Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı kanun kapsamına alınmış olup yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31.10.2016 olarak belirlenmiştir.

26.10.2016 tarihli ve 29869 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25.10.2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı kararname ile; 6736 sayılı kanunda belirtilen başvuru sürelerinin tamamı sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatım süresi oda ve borsaları da kapsamakta olup, üyelerin yapılandırma başvuruları 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar alınabilecektir. Başvuru süresinin uzatılmasının ödeme vadelerine bir etkisi olmayıp ilk taksit ödemesinin veya peşin ödemenin yine kasım ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Paylaş