x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

SGK Bitlis İl Müdürü Sadullah Korkut, İŞKUR Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez ve Tatvan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hatice Adsay, odamızı ziyaret etti.

SGK ve İŞKUR heyeti gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Odamız Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, Odamız Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, Yönetim kurulu üyeleri Recep Ateş, Cengiz Şahin, Yusuf Kocakaplan ve Odamız Meclis Başkan Yardımcısı Servet Avcı ile bir araya geldi.

Ziyarette gerek odamızın gerekse odamız üyelerinin durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulup, SGK ve İŞKUR’un destek ve teşvikleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Genç girişimcilere sağlanan prim desteğinden faydalanmak isteyen gençlerin gerekli başvurularını yapmaları gerektiğine dikkat çeken SGK Bitlis İl Müdürü Sadullah Korkut, “Bilindiği üzere, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22’nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde; “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82’nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.”  hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda; 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri desteği sağlanacaktır. Böylece aylık olarak ödenmesi gereken prim 1 yıl boyunca devlet hazinesinden karşılanmış olacak. Bu teşvikten yararlanmak isteyen genç girişimcilerin vakit kaybetmeden gerekli başvurularını yapmaları gerekmektedir.” Diye konuştu.

KİMLER YARALANABİLİR:

1. 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak,

2. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olmak.

3. Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak.

4. Ticari veya Serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olması.

5. Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak.

6. Bu kapsamda yukarıdaki şartları sağlayan genç girişimcilere 12 ay boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanacaktır.

Paylaş