x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Odamız, Bitlis Valiliği ve Bitlis Eren Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Ülkemiz ve Bitlis İçin Pomza ve Perlitin Dünü, Bugünü ve Yarını” temalı çalıştayın sonuç bildirgesi yayınlandı.

İşte Pomza ve Perlit Çalıştayı Sonuç Bildirgesi:

 • “Çalıştay kitapçığının hazırlanması ve yapılan sunumların Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitüleri dergilerinde özel sayı olarak yayınlanması. Bu sayede çalıştayın yaygın etkisinin artırılmasının sağlanması. Pomza ve Perlit malzemeleri hakkında yöremizde ve Üniversitemizde yapılan çalışmaların derlenerek kayıt altına alınmasının sağlanması.
 • Bir sonraki yıl uluslararası düzeyde, “Geleceğin Malzemesi Olarak Pomza ve Perlit Sempozyumu ve Ürün Fuarı” teması ile bir organizasyon gerçekleştirilmesi.
 • Sunulan bildirilerden ilgili olanları Sosyal Bilimler Enstitü dergisinde yayınlanması. Gelecek yıl yakın tarihte uluslar arası sempozyumun düzenlenmesi. Pazar arayışının başlaması ve tanıtımın yapılmasındaki fuarda üniversite hocalarının davet edilmesi.
 • Bitlis ili sivil toplum örgütlerinin sosyal diyaloğunun zayıf olması ilin dinamiklerinin harekete geçirilmesinde negatif etki oluşturmaktadır. Bu sebeple Bitlis ili sivil toplum örgütlerinin sosyal diyaloğu kendi aralarında geliştirilmelidir.
 • Konu başlıklarının belirleneceği bir sempozyumun yapılması. Bu malzemelerin sadece olumlu ve kuvvetli yönlerinin haricinde olumsuz ve zayıf yönlerinin de belirlenmesi.
 • Endüstride Pomza ve Perlit ile üretilmesi gereken malzemelerin öncelikli olarak belirlenmesi.
 • Bitlis yöresi Pomza ve Perlitinin üstünlük-zayıflık ve kimyasal-fiziksel özelliklerin belirlenmesi. Dünya genelinde yapılan çalışmaların incelenip katma değeri en yüksek ürünlerin belirlenip öncelikli olarak üretilmesi.
 • Ürün üretimi ve geliştirilmesi sürecince sadece Türk standartları değil tüm dünyada geçerli olacak standartlar çerçevesinde bu süreç yönetilmelidir. Prototip üretimlerinin geliştirilmesi ve sunulması yatırımcının daha kolay katılımını sağlayacaktır. Bu bakımdan prototip üretimine önem verilmelidir.
 • Gerçek Pomza ve Perlit rezervlerinin tespitinin yapılması yapılmışsa bilgilerin tüm kurumlarda güncellenmesinin sağlanması. Bu maden ve ocaklar hakkında kapatılmış ruhsat sahiplerinin ise devamının sağlanması. Pomza ve Perlit hammaddelerinin, kullanılacak alanlara göre karakterize edilmesi, yatırımların belirlenmesi. Sunum sonu sonuçlarının raporlarının bir araya getirilmesi.
 • Hem perlit hem pomza numunesi tarafımıza gönderilmesi halinde, kullanılacak sektöre göre gönderilecek numunelerin analizleri yapılacak ve bu sayede ne tür bir tesisin Bitlis iline kurulabileceği belirlenip, Bitlis için yol haritası oluşturulabilecektir.
 • Sanayi çalışanları ve üniversitemiz akademisyenleri daha sık bu konuda bir araya getirilmeli, yakın hedefleri gerçekleştirecek somut adımlar atılmalı. Pomza ve Perlit numunelerini istenilen yerlere, işadamları ve üreticiler olarak nakliye edilmesi sağlanmalıdır. Üzerinde çalışma yapmak isteyen akademisyenlerimize ulaştırılmalıdır. Pomza ve Perlitin kümelenmesi gerekir bunun nedeni ise dışarıya hammadde olarak satılmasının önlenmesi gerekliliğidir.
 • Bu konuda yalnızca akademik ve arge çalışmaları değil, sanayileşmeyi de unutmamalı, bunun için de çalışmalar yapılmalıdır.
 • Pomza ve Perlit üreticilerinin bölgeye yatırımın artmasının sağlanması gereklidir.
 • Pomza ve Perlit madenciliğin de denetlemeler daha sık yapılmalı ve ehil insanlar tarafından bu işlemler yapılmalıdır. İl özel idaresinde bu konular çerçevesinde maden mühendisi istihdamı sağlanmalıdır.
 • Üniversitemizde bu malzemeler üzerinde daha kapsamlı çalışmalar yapılması açısından disiplinler arası “Yüksek Lisans-Doktora” programı açılması hususunda Doç. Dr. Koray Köksal’ın girişimde bulunması ve Rektörlüğümüzün olumlu kanaati oluşması halinde gerekli çalışmaların tarafından başlatılması.
 • Bitlis ilinin Pomza ve Perlit bakımından teknik anlamda geliştirilmiş bir şehir haline getirilmelidir. Bu hedef çerçevesinde, 5-8 yıl içinde Bitlis ili Pomza ve Perlit madenciliği açısından dünyada tanınır hale getirilebilir. Bu bakımdan stratejik hedefler konularak adım adım gerçekleştirilebilir.
 • UNESCO’da pomza ve perlit üzerine bir bilim kürsüsü kurulması.
 • Etkinliklerin yapılmasında daha geniş ve uzun süreli duyuruların arttırılması.
 • Tanıtımını güçlendirmek adına girişimlerde bulunulacaktır.”
Paylaş