MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

Bilindiği üzere; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bahse konu Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında “Bu Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ıncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği” hükmüne yer verilmiş ve 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinde ise söz konusu Geçici 1’inci maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin Geçici 1′ inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların Odamıza müracaat etmeleri önemle duyurulur.

Bir Önceki

TOBB GGK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı yapıldı

Bir Sonraki

Oda Başkanımızdan TOBB Başkanımıza destek mesajı

Tıkla, Destek Al
Nasıl yardımcı olabilirim ?
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz ?