x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Kurum Adı: KGF
Bağlantı: https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/

30.03.2020 tarih ve 31084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2325 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine destekli KGF kefaletleri için belirlenen mevcut 25 milyar TL bütçe 50 milyar TL’ye çıkarılmış, aynı şekilde Hazine destekli KGF kefaleti limiti de 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye çıkarılmıştır.

Akabinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında aşağıdaki 3 yeni kredi kefalet paketi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında protokol imzalanmış, bu doğrultuda KGF ile ilgili bankalar arasında gerekli çalışmalar hızla tamamlanarak kefalet ürünleri uygulamaya alınmıştır.

 1. İş’e Devam Destek Paketi:
 • Toplam kefalet limiti 40 milyar TL’dir.
 • Kamu bankaları tarafından azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 36 ay vade ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılacak kredilere, %80 oranında kefalet sağlanacaktır.
 • Kefalet limitleri, yararlanacak işletmelerin yıl sonu cirosuna göre farklılaşmaktadır:
  • 0 – 25 milyon TL ciro 10 milyon TL
  • 25 – 125 milyon TL ciro 50 milyon TL
  • 125 milyon TL üzeri ciro 100 milyon TL
 • Kefalet komisyonu, kefalet tutarının %0,75’i oranında tek seferde alınmaktadır (İzleyen yıl kefalet komisyonu yoktur).
 • Yapılandırma durumunda işletmeden, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir. Ancak, kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
 • Banka, Hazine Destekli KGF Kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon dışında işletmelerden her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,75’i oranında yıllık komisyon tahsil edebilir.
 • Program ortağı olan bankalar; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası
 1. Opex Kredi Destek Paketi:
 • Toplam kefalet limiti 16 milyar TL’dir.
 • Özel bankalar tarafından azami 3 ay ödemesiz dönem dahil azami 12 ay vade ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılacak kredilere, %80 oranında kefalet sağlanacaktır.
 • Sektör ayrımı bulunmamakla birlikte kredinin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletmelerin sözleşme veya faturaya bağlı tüm sabit giderlerinin karşılanması amacıyla kullandırılması gerekmektedir. Giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.
 • Kefalet limitleri, yararlanacak işletmelerin yıl sonu cirosuna göre farklılaşmaktadır:
  • 0 – 25 milyon TL ciro 5 milyon TL
  • 25 – 125 milyon TL ciro 25 milyon TL
  • 125 milyon TL üzeri ciro 50 milyon TL
 • Kefalet komisyonu, kefalet tutarının %0,5’i oranında tek seferde alınmaktadır (İzleyen yıl kefalet komisyonu yoktur).
 • Yapılandırma durumunda işletmeden, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir. Ancak, kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
 • Banka, Hazine Destekli KGF Kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar, işbu Protokolün eklerinde belirlenenler ve KGF’ye ödenecek komisyon dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.
 • Program ortağı olan bankalar; Türkiye İş Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, ING Bank, Şekerbank.
 1. Çek Ödeme Destek Paketi:
 • Toplam kefalet limiti 8 milyar TL’dir.
 • Kamu/Özel tüm bankalar tarafından azami 3 ay ödemesiz dönem dahil azami 12 ay vade ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılacak kredilere, %80 oranında kefalet sağlanacaktır.
 • Sektör ayrımı bulunmamakla birlikte kredinin, 25.03.2020 tarihi sonuna kadar yapılan gerçek ticari ilişkilere dayalı olarak 30.06.2020 tarihine kadar keşide edilen çeklerin finanse edilmesi amacıyla kullandırılması gerekmektedir.
 • Kefalet limitleri, yararlanacak işletmelerin yıl sonu cirosuna göre farklılaşmaktadır:
  • 0 – 25 milyon TL ciro 1 milyon TL
  • 25 – 125 milyon TL ciro 5 milyon TL
  • 125 milyon TL üzeri ciro 10 milyon TL
 • Kefalet komisyonu, kefalet tutarının %0,5’i oranında tek seferde alınmaktadır (İzleyen yıl kefalet komisyonu yoktur).
 • Yapılandırma durumunda işletmeden, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir. Ancak, kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
 • Banka, Hazine Destekli KGF Kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon dışında işletmelerden bir defaya mahsus ve peşin olarak kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.
 • Program ortağı olan bankalar; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Halk Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, ING Bank, Şekerbank
Paylaş