x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

KOSGEB’TEN TÜM ÜYELERE DUYURULMASI AMACI GÖNDERİLEN RESMİ AÇIKLAMA AŞAĞIDAKİ GİBİDİR…

T.C.

KÜÇÜK VE ORTAK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB Van Müdürlüğü

(KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI)

KOBİ’lerin ekonomideki etkinliklerini artırılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri için rekabet güçlerini yükseltmeleri büyük önem arz etmektedir. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler KOBİ’lerin fiyat ve kalite düşürme gibi klasik rekabet araçlarıyla rekabet edebilmelerini zorlaştırmıştır. Bu durum işletmelerin rekabet güçlerini ve pazar paylarını artırabilmesi için kurumsallaşmayı, marka yaratmayı, teknoloji ve yenilikçiliği gündemlerine almalarına sebep olmakta ve işletmeleri kurumsallaşma, markalaşma ve ar-ge faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda KOSGEB, işletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka yaratma hedeflerinde doğru stratejilere ihtiyaç duydukları gerçeğinden hareketle, “KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş” konu başlıklarında hedef kitlemizden gelen yoğun talep ve işletmelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, iki yeni proje teklif çağrısına çıkmıştır. Söz konusu proje teklif çağrıları kapsamında işletmelerin hazırlayacakları projelere destek sağlanması öngörülmektedir.

Proje Teklif Çağrıları kapsamında proje başvuruları 19 Ekim 2015 tarihi itibariyle başlamış olup son başvuru tarihi 30 Kasım 2015 (saat 23:59)‘dir.

Söz konusu proje çağrısının üyelerinize duyurulması hususunda rica ederim.

Bilal Emre YÖRÜK

Müdür

Ayrıntılı Bilgi İçin:

H. ARVAS (KOBİ UZMAN YARDIMCISI)

E-POSTA:husamettin.arvas@kosgeb.gov.tr

WEB:  www.kosgeb.gov.tr

Paylaş