x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’lere) yönelik Sanayi – Akademi İşbirliğine olanak tanıyan IRASME Çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, KOBİ inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesidir.

Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri de desteklenebilecektir.

Uluslararası çağrı metnine IRA-SME çağrı sayfasından ( https://www.ira-sme.net/current-call/ ), detaylı bilgilere ise TUBİTAK çağrı sayfasından ( https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/irasme/icerik-24-cagri-2019 ) ve ulusal süreçler dokümanından ( http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/ira_-_sme_cagrisi_ulusal_basvuru_kurallari.pdf ) ulaşmakta olup, başvuru süreçleri ile ilgili olarak TUBİTAK yetkili uzmanı ile (zeynep.arziman@tubitak.gov.tr, 0312 298 17 56) iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Paylaş