x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) ve VERBİS Kaydı

Bilgilendirme Semineri

(Webinar – İnternet Üzerinden)

15 Eylül 2020 Salı – Saat: 14:00

Seminere katılım adresi: http://webinar.tobb.org.tr 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kapsamda KOBİ’lerin yükümlülükleri hakkında bilgi verilecek ve son kayıt tarihi büyük ve orta ölçekli işletmeler için 30/09/2020 olan VERBİS kaydı* anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkında soruları cevaplandırılacaktır.

*VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydı ilgili ekran görüntüleri üzerinden anlatılacaktır.

Seminere

http://webinar.tobb.org.tr

linkinden katılabilirsiniz.

Tüm üyelere katılım ücretsizdir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedir?

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.  Özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında ayrım gözetmeksizin kişisel veri işleyen tüm kurum ve kuruluşların Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyması gerekmektedir. 

Söz konusu Kanunu’nun 16. Maddesine göre VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt zorunludur.

VERBİS’e son kayıt tarihi nedir?

·         Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30.09.2020’dir.

Kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında idari para cezaları düzenlenmiş olup Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilebilmektedir.

Seminer ile ilgili iletişimkobi@tobb.org.tr, 0312 218 24 31

Paylaş