x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

A- Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2020/24 (D.T. 2021/34) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

YATIRIM TUTARLARI

YENİ TESİS                          3.500.000,00 TL

TAMAMLAMA                     2.500.000,00 TL

KAPASİTE ARTTIRIMI        2.000.000,00 TL

MODERNİZASYON              2.000.000,00 TL

BAŞVURU KONULARI

1. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

         ✓Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesine yönelik yatırımlar

         ✓Bitkisel ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar

         ✓Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar

         ✓Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar

         ✓Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

         ✓Çelik silo ve soğuk hava deposu yatırımları

2. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

✓ Modern seralar

✓ Büyükbaş hayvan ahırları

✓ Küçükbaş hayvan ahırları

✓ Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik tesisler

✓ Kültür mantarı üretimine yönelik tesisler

 ✓ Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri

✓ Kanatlı kesimhaneleri

3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

         ✓ Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyogaz enerjileri

         ✓ Tarımsal Sulamada “Güneş Enerjili Sulama” proje başvuruları

4. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

5. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Yatırımları

B- Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ No: 2020/25  (D.T. 2021/35)  21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Başvurular 17/12/2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

BAŞVURU KONULARI

A iş planı kapsamında makine-ekipman alımları (0,00 TL-300.000,00 TL)

         ✓ Uygulama Rehberi ekinde yer alan 74 makine-ekipman.

B iş planı kapsamında; (20.000,00 TL- 600.000,00 TL)

✓ Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

✓ Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

✓ Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri),

✓ El sanatları ve katma değerli ürünler,

✓ İpekböceği yetiştiriciliği,

✓ Su ürünleri yetiştiriciliği,

✓ Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç makine parkları,

✓ Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

Proje Başvuru Adresi;

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx

Detaylı Bilgi;

Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan “Ekonomik Yatırımlar Birimi” nden ve

0 434 228 70 80 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

Pandemi koşullarına uygun olarak ilgili şube personelinden birebir bilgi alınabilir.

BİTLİS İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Paylaş