x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanımız Rahime Yılmaz Acet, Ankara’da düzenlenen TOBB Ankara Kadın Girişimciler 2. Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Koordinatör oda Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit’in davetlisi olarak Bitlis İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Rahime Yılmaz Acet’ te katıldı.

Toplantıda; Ankara kadın Girişimciler kurulu stratejik planı ve kadın girişimciliğinin özendirilmesi, kadın girişimcilerin rol model olmasının ve girişimci sayısının artmasının, ülkenin refahının artması, ekonomik ve sosyal gelişimi için önemine vurgu yapıldı.

Aynı zamanda 3 Aralık dünya engelliler günü olması nedeniyle günün önemine vurgu yapan Ankara KGK Başkanı Sayın Yılmazyiğit sevgi ve farkındalıkla her engelin aşılabileceğini, engelli insanların ekonomik ve sosyal hayatta yer alabilmelerinin önündeki engellerin aşılabileceğine dikkat çekti.

Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel Baran da katılım sağlayarak oda meclislerinde daha çok sayıda kadın kurul üyesi görmeyi arzuladıklarını ifade ettiler.

Paylaş