x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Merkezi Kayıt Kuruluşu işbirliği ile internet üzerinden online olarak HAMİLİNE PAY KAYIT SİSTEMİ (HPKS) Bilgilendirme Semineri –2 düzenlendi.

Ticaret Sicili Müdürlüğümüz Ticaret Sicili Memuru Erdal Gül’ün katılım sağladığı seminerde, HAMİLİNE PAY KAYIT SİSTEMİ’nin (HPKS) yeni uygulaması anlatılarak, katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırıldı.

Payları kayden izlenmeyen anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin ve bu senetlere sahip olanlara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğu getiren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu değişiklikleri 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş, MKK tarafından Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) 6 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya alınmıştı.

Paylaş