x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

TOBB’dan odamıza iletilen Ticaret Bakanlığı’nın 31.10.2022 tarihli ve 79579024 sayılı yazısı

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesine imkan sağlayan “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında;


-Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) veri girişi yapılan ve gümrük idaresince onay
işlemleri tamamlanan gümrük müşavirlerince, ortaklık statülerinin geçerli olduğu süre içerisinde, ilgili
oldukları müşavirlik firmasına ilişkin tüm vergi ve ceza borçlarının sorgulanabilmesine,
-Ek tahakkuk/para cezasının ilgili olduğu beyannamelerin de görüntülenebilmesine,
Yönelik teknik düzenleme yapılmıştır.

Odamız üyelerinin bilgisine sunulur.

Paylaş