x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:  Van Gölü’nün doğal sit olarak tescil kararı, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre 21.07.2022 tarih ve 4157995 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmış olup 30.07.2022 tarih ve 31908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Van Gölü Doğal Sit Alanı, koruma statüsü  “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

Bu nedenle 30/07/2022 tarihi itibarıyla her türlü imar faaliyeti durdurulmuş olup sit alanı sınırları içinde tüm tapulara’’ Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında’’ kalmaktadır şerhi konulmuştur.

2022 Yılında ilan edildikten sonra Tatvan Ticaret ve Sanayi odası olarak diğer Sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Odamız da toplantılar yaparak Bitlis ve Van Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine gidilerek Sit alan sınırının makul sınıra çekilmesi ve bir an önce Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının belirlenmesi için uğraştık.

Bu süreç içinde Valilik, Yerel yöneticilerle Bitlis Milletvekilleriyle konunun çözümü için görüşmeler yapılmıştır. TOBB başkanımız Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ile yapılan görüşmeler sonucunda Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı sn. Murat KURUM‘la 2022 yılında randevu alınarak görüşme sağlanmıştır. Bu görüşme sonunda 12.08.2022 yılında Van Bölge Kurulunda karar alınarak Bakanlığa gönderilmişti.

Bakanlıkta yine TOBB Başkanımız sn. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Bakan sn. Mehmet ÖZHASEKİ’den randevu alarak Oda Başkanımız Bilal ADABAĞ’ın sunmuş olduğu raporlar sonucu karar onaylanmıştır.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Oda Başkanımız Bilal ADABAĞ, “Memleketimizin bir sorunu daha bir nebze olsun çözülmüştür. TOBB Başkanımız sn. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

Paylaş