x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda (TOBB), Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; 22 Mart 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından Devlet Destekleri Eğitim Programının 1000 kişilik kontenjan sınırı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği açıklanmış olup, programa katılmak isteyenlerin 17 Mart 2023 tarihi saat 17:00’a kadar iletilen link üzerinden online kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Bakanlık görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlığın Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli yürürlüğe girmiştir.

2023 yılında söz konusu organizasyonların devamı niteliğinde 9 Şubat 2023 tarihi itibariyle, hem Bakanlık tarafından uygun görülecek illerde fiziki hem de Bakanlık ev sahipliğinde Türkiye geneli çevrimiçi olarak “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adlı eğitim organizasyonları gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye’deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, Bakanlık tarafından ekte yer alan program akışı çerçevesinde 22 Mart 2023 tarihinde 13:00 – 17:20 saatleri arasında çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirilecektir.

Kayıt Linki

Program

YENİ NESİL İHRACAT DESTEKLERİ VE
DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI
22 MART 2023 (ONLINE)
13.00 Açılış
13.10-14.40 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Destekleri-Mal İhracatı
13.10-13.30 Kobi ve Kümelenme Destekleri
13.30-13.50 Tanıtım ve Fuar Destekleri
13.50-14.10 Markalaşma ve Tasarım Destekleri
14.10-14.40 E-İhracat Destekleri
14.40-15.20 Ülke Sunumu-Hindistan Pazarına İhraç İmkanları
15.20-15.50 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Destekleri-Hizmet İhracatı
15.50-16.20 Avrupa Birliğine İhracatta Zorunlu Yeni Uygulama: Avrupa Yeşil Mutabakatı
ve Karbon Vergisi
16.20-16.50 İthalatta Ticaret Politikası Önlemleri-İthalatta Sübvansiyon ve Damping
Önlemleri
16.50-17.20 İthalatta Önlemlerin Etkisiz Kılınması

Teşekkürler

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası

Paylaş