x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayı Veysi UYANIK odamızı ziyaret ettiler.

Sayın konukları Tatvan Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cengiz ŞAHİN, Yönetim Kurulu Sayman Üye Sayın M. Raşit GÜCÜ, Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Nezir YAMAN ve Genel Sekreterimiz Sayın Rahime YILMAZ ACET karşıladı.

Burada bir konuşma yapan Tatvan Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cengiz ŞAHİN, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayı Sayın Veysi UYANIK”a ve beraberindeki misafirlere odamıza yaptıkları bu ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirti. Sayın ŞAHİN sivil toplum kuruluşlarının bir anlamda çağımızın kanaat liderleri olduklarını, bu çerçeve de görüşlerinin aslında halkın görüşleri olduğunu ilimiz ve ilçelerimizin sorunlarını sayın adayı ağırlamışken bunları dile getirmek istediklerini, ayrıca bu sorunları Tatvan Ticaret Ve Sanayi Odası’na gelecek bütün siyasi partilere daha önce olduğu gibi bundan sonra da ileteceklerini, sorunların hepimizin ortak sorunu olduğunu belirtti. Sorunların çözümü noktasında türlü çalışmaların yapılmasını gerektiğini söyledi.

Tatvan Ticaret Ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sayın Cengiz ŞAHİN sorunları şu başlıklar altında Sayın Veysi UYANIK’A yöneltti.

1.       2014 Mayıs ayından beri Turizm Bakanlığında bekleyen, komisyondan geçen Bitlis Çevre Planının acil ilana çıkması gerek. İmar ile alakalı tüm çalışmaların tamamı bu plana bağlıdır. Rahva ovasının toplulaştırma kapsamına alınması da başlı başına büyük bir sorundur. Acil çözüm üretilmesi sağlanmalı.

2.       6. bölgede olan İlimiz geçen 3 yıl içerisinde hiçbir yatırımcıya sanayi arazisi tahsisi yaptırılamadığı için, hiçbir müteşebbisi yatırım için memleketimize getirememiş bulunmaktayız. Bu sebeple hazine elinde olan arazilerin sanayicinin yatımına teşviki için tahsisinin yapılmasının sağlanması.

3.       Yatırımlarda kesinlikle sanayicinin, tacirin öncelikleri dikkate alarak ilimizdeki işsizliği azaltacak müteşebbislerin ilimize gelmesi sağlanmalıdır. Her sahada büyük devlet yatırımları gerçekleşirken tacirlerin önü açılmadığı için vatandaşlarımızı 3 kuruşluk sosyal yardımlaşma fonuna mahkûm etmemeliyiz. Yatırımlarla iş sahaları açılmalı ve bu durumun önüne geçilmeli.

4.       Geçen süreç içerisinde memleketle alakalı yapılan hiçbir işte halk ve STK’lar ile istişare edilmemiştir. Bundan sonraki süreçte yatırımların rantabl olarak yapılabilmesi için bu istişare müesseseye mutlaka hayatiyet kazandırılması gerekmektedir.  

5.       Yıllardır yapıldı yapılıyor denen havaalanı inşaatı muhakkak yapılmalıdır. Bizim için çok önemli olan bu konunun oluru varsa inşaatının hemen başlanması sağlanmalı.

6.       Çevre yolu inşaatı acil yapılmalı ve şehir geçişi rahatlatılmalıdır.

7.        Gıda toptancıları, mobilyacılar, galeriler, tüpçülerin acil şehir dışına çıkarılmalı onlara uygun yer tahsisinin çevre planında belirtilen yere taşınmalıdır.

8.       Tanıtım için özel bütçe ayarlanmalı sayın valimizin tüm kanaat önderleriyle alakalı yaptığı kültürel tur organizasyonlarını çok olumlu buluyoruz. Bunun tersi olarak ilimize dışarıdan kanaat önderlerini getirecek projeler yapmalıyız. Bu hem ekonomik açıdan canlılık hem de kaynaşmayı sağlayacaktır.

9.       Son yıllarda madde bağımlısı sayısı oldukça artmış durumda. Bunun rehabilite edilmesi ve önlenmesi açısından önlemler alınması için çalışmalar başlatılması.

10.   Var olan mevcut tren hattının hızlı trene uygun hale getirilmesi. İlçemiz merkezi içinde bulunan hattın şehir dışına taşınması gerekir Ayrıca Rahva ovasında atıl durumda bulunan eski garın lojistik merkezine dönüştürülmesi.

11.   Kamu ihalelerinin şeffaf yapılmasının sağlanması. Özellikle bu konuda oldukça çok şikâyet duymaktayız.

12.   Yıllardır bir sorun olarak karşımızda duran afet kodu sorununa acil çözüm üretilmesi. Bu sadece bizim değil Van Gölü’ne sınırı olan bütün ilçelerin sorunudur. Kıyı şeridi için yapılan çalışmanın acilen uygulanmasının sağlanması

13.   Minibüsler için yeni bir ana durak belirlenmesi. Bu minibüsler için alternatif bir yol çalışmasının yapılması.

14.   Çevreye insana verdiği zarardan oldukça muzdarip olduğumuz taş ocakları için yeni sahalar açılması ve bu sahaların yerleşim yerlerinden uzakta olmasının sağlanması.

15.   Yeni açılacak olan hastanemizden dolayı devlet hastanesi, doğum evi ve SSK hastanelerinin kapanması söz konusu. Bu hastanelerin binaları yeniden güçlendirilerek hizmet vermeye devam edilmesi için çalışma yapılması.

16.   Belediye borçları ile ilgili acil çözüm üretilmesi, bu borçların ödenmesini sağlamak için kaynak oluşturulması sağlanmalıdır. Esnaf ve tacire olan 60.000.000 TL borcun acil ödenmesi ve bu sayede ilçe de ekonomik bir canlılığın sağlanması.

17.   Rahva da bulunan arazilerin 1950 yılında yapılan bir çalışma ile burada bulunan toprak yapısının tarıma uygun olmadığı belirtilmesine rağmen toplulaştırma yapılmasından dolayı arazilerin ifraz ve satışı yapılamıyor. Bu soruna acil çözüm üretilmesi.

18.   Nemrut kayak tesisinin iyileştirilmesi. Yapılmayan 2. ve 3. pistlerin de acil bir şekilde yapımına başlanması ve bitirilmesi. Ayrıca nemrut ile ilgili jeotermal çalışmaları için sanayici ve iş adamlarının teşviki sağlanmalı.

19.   Deniz ulaşımının teşvik edilmesi. Devlet eliyle gezinti teknelerinin getirilmesi ve bu şekilde diğer yatırımcılar da önünün açılmasının sağlanması.

20.   İş-kur aracılığıyla elemanların alınması olumlu bir durum. Fakat bundan önemlisi iş adamlarına yer tahsis edilerek istihdama yönelik işyerlerinin açılması bizim açımızdan daha önemlidir.

21.   AVM esnafının sorunlarının çözülmesi. AVM’nin bir pasaj görüntüsünden kurtarılıp bir alış veriş merkezi işlevinin kazandırılması. En önemlisi kesinlikle AVM satışının önüne geçilmesi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayı Sayın Veysi UYANIK da yaptığı konuşmada; bu sorunların bazıları yıllardır var ve çözülmesi gereken sorunlar. Bazıları merkezi hükümet bazıları yerel yönetim ile ilgili konular. Seçilip meclise gönderecek olan halkımız. Eğer halkımızın tercihi bu yönde tecelli ederse bu sorunların çözümü bizim boynumuzun borcudur. Ne pahasına olursa olsun bunların çözülmesi için her türlü çalışmanın yapılacağını belirtti.

Paylaş