x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA  KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR  

MADDE 1– 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutan şartını sağlaması gerekir.”

MADDE 3– Aynı Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırma harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân, bu Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 4– Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER” başlıklı listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-1: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER

 1. Adıyaman
 2. Ağrı
 3. Ardahan
 4. Batman
 5. Bayburt
 6. Bingöl
 7. Bitlis
 8. Diyarbakır
 9. Elazığ
 10. Erzincan
 11. Erzurum
 12. Gümüşhane
 13. Hakkâri
 14. Iğdır
 15. Kars
 16. Kilis
 17. Malatya
 18. Mardin
 19. Muş
 20. Siirt
 21. Şanlıurfa
 22. Şırnak
 23. Tunceli
 24. Van”
Paylaş