x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

KÜSİ’nin vizyonu, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğini en üst düzeyde gerçekleştirerek ülkemizi yüksek teknoloji üssü haline getirmektir.

Bu vizyonla, “paydaşlar arasındaki sinerjinin artırılması, ulusal yenilik ekosistemindeki işbirliğinin geliştirilmesi, sanayimizin rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen, yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması” hedeflenmektedir.

KÜSİ bu yöndeki çalışmalarını pandemi sonrası döneme uygun dijital araçlarla güçlendirmektedir.

İşletmelerimiz artık üniversitelerin ürettiği bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, yenilikçi ürün ve üretim yöntemlerine geçmek, bu ürünleri ticarileştirmek üzere ürünlerini iç ve dış pazarlarda etkili araçlarla tanıtmak zorundadır.

KÜSİ Sanal Sanayi Fuarı globalpiyasa.com sistem alt yapısıyla işbirliklerini geliştirme ve bu yolla ticarileşme hedefine katkı sağlamaktadır.

Bu fuar, sanayicilerimizi ve Ar-Ge firmalarımızı aynı dijital ortamda buluşturarak kavramsal ve teknik bir model sanal fuar çerçevesi ortaya koymaktadır.

KÜSİ Sanal Sanayi Fuarı “Bilimden sanayiye il il Türkiye” mottosu ile firma, ürün, teklif ve talep veritabanı üzerinde yenilikçi bir yaklaşımla yeni bir fuar konsepti oluşturmaktadır.

81 ildeki KÜSİ temsilcisinin katkısıyla ülkemizin her yöresinden katılan Ar-Ge ve sanayi firmalarımızla oluşturduğumuz model sanal sanayi fuarı, Türkiye’nin dijital vizyonu ve etkili üretim gücünün yansımasıdır.

Altı ay boyunca yayında kalacak olan B2B platformumuz, firmaları 7 dilde dünyaya tanıtmayı sürdürecek, dijital fuarı geleceğe taşıyacaktır.

Bu fuarla, dijital fuarlara esin kaynağı olmayı, firmalarımıza dijital kimlik kazandırmayı, arama motoru ve eşleştirme alt yapısıyla güçlü bir dijital model sunmayı amaçlıyoruz.

KÜSİ Sanal Sanayi Fuarı teknik alt yapısı Ticaret Bakanlığı onaylı e-ihracat platformu globalpiyasa.com tarafından sağlanmaktadır. Teknik alt yapıda firma ve ürün arama teknolojisi, eşleştirme teknolojisi ve dijital iş ağı alt yapısı kullanılacaktır. Bu yolla B2B teknolojisi ve arama motoru teknolojileri alt yapıda kullanılırken sanal fuarın stand görselleri, salon alt yapısı ve diğer destekleyici görsel unsurlar üst katmanda kullanılacak, online görüşme, toplantı ve mesajlaşma alt yapısı ile sistem desteklenecektir.

Hedefler

  • Firmaların ve üniversitelerin KÜSİ katkısı ile dijital platformlara ilişkin farkındalıklarının artırılması ve dijital becerilerinin geliştirilmesi.
  • Firmaların dijital profillerinin oluşturulmasını ve ürünlerinin detaylı olarak endüstriyel bir veri tabanına eklenmesini sağlayarak arama – bulma ve eşleştirme teknolojilerinin ön planda olduğu gerçek bir “sanal fuar” oluşturmak.
  • Dijitalleşme hedefine yönelik olarak Türkiye’nin dezavantajlı bölgelerine akademik katkı ile ve KÜSİ’nin işbirliği sağlayıcı vizyonuyla ulaşmak.
  • Uluslararası boyutta dikkat çekerek Türk ürünlerini ön plana çıkarmak, ihracata katkı sağlamak.
  • Teknolojik ve endüstriyel bilgiye erişimi hızlandırmak, bunun yollarını firmalara ve potansiyel müşterilere anlatmak, tüm bunları akademik katkı ile ve KÜSİ temsilcilerinin yönlendirmesi ile yapmak.
  • Fuarı beş günlük bir “lansman” formatında düzenleyerek sonrasında firmalara 4-6 ay B2B platformunda bulunma olanağı sağlamak, bu yolla olası ticari kazanımları izlemek, üniversite-sanayi işbirliğinin gereği olarak firma dijital kimliklerinin oluşturulmasını akademik olarak yönlendirmek.
  • Firmaların eşleştirilmesinde ve uluslararası işbirliklerinin sağlanmasında dijital mentörlük yapmak.
  • Avrupa’daki akademik ve ticari paydaşlarımızın dikkatini Türk teknolojisine ve endüstrisine çekmek, oluşturacağımız endüstriyel veri tabanına Avrupalı paydaşlarımızı da katmak, sanal fuar fikrini B2B platformu ile bütünleştirerek ilgi odağı olmak.
  • KÜSİ Sanal Sanayi Fuarı fikrini yaygınlaştırarak bölgesel ve sektörel sanal fuarlar dizisi ile ticari kazanımlar ve yeni ihracat olanakları sağlarken üniversite-sanayi işbirliğini dijital ortamda gerçekleştirmenin olanaklarını araştırmak.
  • Fuar sonrası sektörel dijital kataloglar elde ederek Dünya Ticaret Ateşeliklerimizi, Ticaret ve Sanayi Odalarımızı, Organize Sanayi Bölgelerimizi, Üniversitelerimizi ve dış ülkelerdeki ticari paydaşlarımızı bilgilendirmek. KÜSİ dijital katoloğu ve B2B platformu ile sanal fuarın etkisini tüm yıla yaymak, firma profillerinin veri tabanında sürekli yer almasını ve düzenli güncellemesini sağlamak.

Oluşturulacak “Sanal Sanayi Fuarı” beş günlük bir ticaret şovu olarak değil KÜSİ B2B platformu, endüstriyel veri tabanı ve KÜSİ Endüstriyel E-Kataloğunun lansmanı olarak düşünülmelidir. En büyük kazanım COVİT sonrası dönemde firmalarımızın dijital farkındalıklarının artırılması, ürünlerini ve üretim yeteneklerini dijital ortamda ifade edebilme ve bu yolla iç ve dış pazarlara erişim becerilerinin geliştirilmesidir. Türkiye’nin üretim gücü vardır, teknolojik alt yapısı ve endüstriyel yetenekleri pek çok ülkeyi imrendirecek düzeydedir. Sanal Fuar bu endüstriyel gücün ve üretim yeteneklerinin dünyaya sunumunu sağlayacak ve firmalarımızı aynı hedefe yönelik olarak birleştirecektir.

920920
Paylaş