x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 09.05.2019 tarih ve 2473 sayılı yazıda;

Avrupa Birliğinin, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında, “Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulamasına Destek” konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, eğitim ve öğretim sağlayabilen, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında iş birlikleri kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla kilit paydaşlar (AB, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde) bir araya getirmektir.

Son başvuru tarihi 22 Ağustos 2019 olan teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-implementation-Entrepreneurship-competence-framework internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Programla ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Paylaş