x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Bağlantısallık (connectivity) master planı çerçevesinde ASEAN üyesi ülkeler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli altyapı projeleri hakkında ASEAN Sekretaryasınca bir brifing düzenlendiği, ülkemizin Sektörel Diyalog Ortağı olması hasebiyle Cakarta Büyükelçiliğimizin de davetli olduğu brifinge, ASEAN üyeleri, Diyalog Ortakları, Sektörel Diyalog Ortakları ve Dünya Bankası, OECD, IFC, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası vb. uluslararası kuruluş temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 kişinin katıldığı bildirilmektedir.​

Söz konusu brifinge ilişkin Cakarta Büyükelçiliğimizin raporu aşağıda yer almaktadır:

“ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi açılış konuşmasında özetle, bağlantısallık konusunda bölgesel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu, bu cihetle, ASEAN’ın bağlantısallık master planı çerçevesinde, ulaştırma, enerji ve iletişim teknolojisi alanlarında üye ülkelerin gerçekleştirmeyi planladıkları projelerin objektif kriterlere göre değerlendirilerek öncelik sıralarının belirlenmesi hususunda, ASEAN Sekretaryasınca Dünya Bankasından teknik destek istendiğini, bu kapsamda yapılan çalışmanın sonuçlarının ASEAN liderlerine sunulacağını belirttiği, ASEAN Ortaklarından, uluslararası yatırımcılardan ve finans sektöründen beklentilerinin ise gerçekleştirilmesi öngörülen projeleri inceleyerek değerlendirmeleri ve yapabilecekleri olası katkıları kendileriyle paylaşmaları olduğunu söylemiştir.”

Söz konusu brifinge ilişkin ASEAN Sekretaryasının bilgi notu ve brifingde yapılan sunum ekte yer almaktadır.

Dünya Bankası yetkililerinin yaptıkları sunumda özetle;

ASEAN’ın talebi üzerine üye ülkeler tarafından sunulan toplan 42 projeyi, belirledikleri metodolojiye göre bölgesel bağlantısallık çerçevesinde objektif kriterleri esas alarak değerlendirdiklerini, bunun sonucunda biri Laos’ta diğeri Filipinlerde olmak üzere 2 projenin çalışma kapsamı dışında bırakılmasına karar verildiğini,

Değerlendirilen altyapı projelerinden 19’unun ilk aşamada gerçekleştirilecek öncelikli projeler (initial pipeline), 21’inin ise potansiyel projeler (potantial pipeline) olarak kategorilere ayrıldığını; keza ilk aşamada gerçekleştirilecek projelerin de kendi arasında uygulama bakımından içinde bulundukları safhalar gözönüne alınarak A ve B olarak iki alt gruba bölündüğünü (A grubunda 6, B grubunda 13 proje yer almaktadır),

Bahse konu teknik değerlendirme sonucunda ortaya çıkan listenin statik değil dinamik olduğunu, ilerleme olmayan projelerin listeden çıkarılabileceği gibi yeni projelerin “initial pipeline” kategorisine dahil edilmesinin de mümkün olduğunu,

Dünya Bankası’nın yapmakta olduğu çalışmanın bir sonraki aşamasında A Grubunda yer alan 6 projeden başlamak üzere finansal opsiyonlar analizinin gerçekleştirileceğini, bunun akabinde ise bahse konu projelerin hayata geçirilebilmesi için potansiyel yatırımcıların ve finansal kuruluşların desteğine ihtiyaç duyulacağını kaydettikleri ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ASEAN üyesi ülkelerde bağlantısallık kapsamında otoyol, köprü liman, havaalanı, enerji nakil hatları gibi toplamda trilyonlarca ABD Dolarına baliğ olacak geniş kapsamlı altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulmakta olduğu, bununla birlikte, Singapur hariç diğer üye ülkeler bahse konu yatırımları ulusal kaynaklarıyla hayata geçirebilecek mali güce ve sermaye birikimine sahip olmadığı belirtilmektedir. ASEAN Sekretaryasının Dünya Bankasına yaptırmış olduğu bu çalışmayla, bölgesel bir yaklaşımla üye ülkelerin yapmayı planladığı altyapı projelerini objektif kriterlerle bir öncelik sırasına koymayı ve bahse konu projeler için uluslararası yatırımcılardan ve finansal kuruluşlardan kredi desteği sağlanmasını kolaylaştırmayı hedeflediği değerlendirildiği ifade edilmektedir.Dünyanın pek çok bölgesinde altyapı projelerini başarıyla hayata geçirmekte olan müteahhitlik sektörümüzün ASEAN bölgesindeki söz konusu projelere ilgi duyabileceğinin akla geldiği belirtilmektedir.

Paylaş