x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 07.04.2018 tarihinde küçük büyük ölçek fark etmeksizin tüm Şirketleri kapsamına alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki usul ve esaslara göre fazladan bilgi, belge alınmaması ve kişisel verilerin korunması zorunluluk haline gelmiş ve Şirketler bünyesindeki tüm departmanların bu kanun hakkında bilgi sahibi olması ehemmiyet arz etmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun uygulayıcısı olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerini belirledi. KVKK bünyesindeki Kişisel Verileri Koruma Kurulu aldığı kararla, Türkiye’de kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce kaydolmak zorunda olduğu Veri Sorumluları Siciline hangi büyüklükteki kuruluşun ne zamana kadar kayıt olması gerektiğine açıklık getirdi.

HANGİ ŞİRKETLERİ KAPSIYOR?

Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırma zorunluluğu kapsamına giren kuruluşlar ve kayıt tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

Kuruluş Veri Sorumluları Siciline Son Kayıt Tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.12.2019
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.03.2020
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri sorumluları 30.06.2020

CEZASI NE?

Şirketlerin bu kanun kapsamında uyumlaştırma yapıp yapmadığı hususunda Re’sen denetleme yetkisi olan “Kişisel Veri Koruma Kurulu” kurulmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki usul ve esaslara uyum sağlamayan şirketler için ise (Tüzel Kişi Sorumlu-İmza Sirkülerinde yer alan Tüm Yönetim) hapis ve para cezaları söz konusudur. Verinin kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve yok edilmesi ile ilgili yasaya uymamanın cezası 1-6 yıl arası hapis, kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin karşılığı ise 20.000 TL- 1.000.000 TL arası para cezası olabilmektedir. Şirketlerin bir an önce kanuna uyum ile ilgili çalışmalarını tamamlamaları hukuki, idari teknik tüm tedbirleri almaları gerekmektedir. 

Paylaş