x
T A T V A N T S O

info@tatso.org.tr

Duyurular

Türkiye – Türkmenistan İş Forumu

Detaylar

Sosyal Destek Programı Nedir?
Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ön başvuru ve nihai başvuru olmak üzere iki aşamalı olarak proje başvurusu alacaktır:


• Ön başvuru aşaması proje fikirlerinin; SOGEP Ön Başvuru Formu, İş Planı ve Bütçe Taslağının doldurularak sogep@daka.org.tr adresine e-posta yoluyla iletilmesi ile gerçekleştirilecektir.
• Nihai başvuru aşaması ise uygun bulunan proje fikirlerinin doğrudan Ajans koordinasyonunda geliştirilmesidir.

Detaylı bilgi ve program hakkındaki tüm sorularınız için; sogep@daka.org.tr adresine e -posta yoluyla ulaşabilirsiniz

Son Başvuru Tarihi: 25.02.2022

Detaylı Bilgi: daka.org.tr/duyurular/582

Detaylı Bilgilendirme ve evrakları aşağıdaki linklerden öğrenebilirsiniz

SOGEP 2022 BİLGİLENDİRME

TASLAK BÜTÇE

İŞ PLANI

SOGEP ÖN BAŞVURU FORMU

Paylaş