Fiyat Belirleme ve Onay İşlemleri

Rayiç Fiyat Belirleme

Kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilerin herhangi bir mal ve hizmet satın alırken piyasa satış fiyatını öğrenmek için odaya yazılı müracaatları üzerine, piyasa fiyatı talep edilen mal ve hizmetin piyasada bu işlerle iştigal eden üç firmadan alınan fiyat ortalamasının verilmesi işidir