Üye Kimlik Kartı

Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden kolektif, komandit, Limited şirket ortaklarına, temsil ve ilzama yetkili müdürlerine, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili müdürlerine, kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.

Ücrete tabi değildir.