Sağlık Grubu Fatura Onayı

Kamu Kurum ve Kuruluşu personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, tedavileri için başvurdukları Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Sağlık Kuruluşları tarafından reçete edilerek, Kamu Kurum ve Kuruluşu personeli tarafından veya medikal firmalarca temin edilen iyileştirici nitelikteki tıbbi-sıhhi sarf malzemeleri ve medikal tedavide kullanılan tıbbi cihazlar için rayiç fiyat belirlemeye yönelik fatura onay çalışmaları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalelerini alarak yapan firmaların, bu kurumlarda poz numarası bulunmayan  mal ve hizmetlere ilişkin faturalarının onayından ibaretttir

 

Sağlık Grubu Fatura Onay Başvuruları için Talep Edilen Belgeler

 

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Reçete yada rapor fotokopisi
  3. Fatura Aslı ve fotokopisi
  4. Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
  5. Fatura onay ücreti (*)

    (*)

    Oda Meclisimizin aldığı karar uyarınca, faturanın KDV hariç  tutarının % 0,5' i (binde 5) oranında tasdik ücreti talep edilmekte olup bu bedel TATVAN TSO-Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılmaktadır.