Tarım ve Hayvancılık

 

 

1- BİTKİSEL ÜRETİM:


İlçemizin arazi varlığı 226.088,77 da, tarım alanı, 221.002,02 da, Mera alanı, 750 da, Çayır Alanı, 210.018,20 da, Orman alanı, 21.506,25 da, yerleşim alanları ve 284.667,23 da diğer araziler olmak üzere toplam 964.033,20 da’dir.

İlçemizde 2009 yılında tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelir tahmini olarak 14.764.441,59 TL’dir. Bu gelirin 10.015.441.79 TL’ bitkisel üretimden, 4.748.705,80 TL’si ise hayvansal üretimden elde edilmiştir. İlçenin tarımla geçinen nüfus oranı %26 olarak hesaplanmıştır.

İlçemizin toplam yüzölçümü 1.235.000 dekar olmasına karşın %17,68 kısmı tarım alanlarını oluşturmaktadır.

 

2009 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında İlçemizde;

 

a- Yem Bitkileri Desteklemeleri: İlçemizde 184 işletmeye, yonca 3.282,324 da, Korunga 141.803 da, Silajlık Mısın 699,174 da, Fiğ 223,925 da olmak üzere 4.347,226 da’lık Yem Bitkileri ekilişi için 365.589,77 TL ödeme yapılmıştır.

b- Sertifikalı buğday tohumu için 18 işletmeye 1.521,905 da alan için 7.609,53 TL ödeme yapılmıştır.

c- Sertifikalı patates kullanımı için 1 çiftçiye 26 da alan için 520,00 TL destekleme yapılmıştır.

d- MGD ve Toprak Analiz Desteklemeleri: İlçemizde 1.105 işletmeye 96.686,263 da tarım arazisine karşılık Mazot Desteği için 316.330,52 TL, 95.658,353 da tarım arazisine karşılık Kimyevi Gübre Desteği için 407.699,72 TL, 44.260,89 da tarım arazisine karşılık 110.650,65 TL Toprak Analizi desteği olmak üzere bu kapsamda toplam 834.680,89 TL ödeme yapılmıştır.

e- Sertifikalı Fidan Desteklemeleri: İlçemizde 34 çiftçi toplam 54.121 da alan için başvuruda bulunmuş, destekleme tutarı olan 10.824,20 TL daha ödenmemiştir.

f- Arıcılık Desteklemeleri: 14 yerli arıcıya ait 3.117 kovanı karşılığı olup 19.014 TL ödenmiştir.

 

2- HAYVANSAL ÜRETİM:

 

İlçemizde hayvan varlığı istenilen seviyede değildir. Halkın ekonomik durumu, arazi şartları, pazarlama sorunu ve girdilerdeki yüksek maliyet gibi faktörler hayvancılığın gelişmesini engellemektedir. İlçemizde hayvancılık hala bir geçim kaynağı olmakla birlikte işletme modeli olarak gelişmemiştir. Buna rağmen birkaç işletme oluşmuştur. İlçede yaklaşık olarak 85.000 adet küçükbaş, 7.000 adet büyükbaş ve 4.400 adet kanatlı hayvan bulunmaktadır. İlçemiz yaylaları çiçek florası bakımından arıcılık yapmaya elverişlidir. 2009 yılında İlçemize gelen 67 gezginci arıcıya ait toplam 17.914 Adet arılı kovan konaklama bölgelerine yerleştirilmiştir.