Belge Hizmetlerimiz

 

Kayıt Suretleri

 

Sicil Kayıt Sureti

 

Devlet ihaleleri, Bankalar, Vergi Daireleri, Müteahhitlik karnesi için Bayındırlık Bakanlığı, Belediyeler, Vize için Konsolosluklar, Pasaport için Emniyet Müdürlüğü Pasaport Dairesi, şirket adına alınan araçlar için Trafik Dairesi, Servis araçlarına C plakası almak için Trafik Müdürlüğüne, Ulaştırma Bakanlığına acentelik belgesi için, Ulaştırma Bakanlığına acentelik belgesi için, Ulaştırma Bakanlığına C Yetki belgesi almak için, kaset yapım belgesi almak için MESAM'a ve benzeri kuruluşlara verilir. (10.00 TL)

 

Faaliyet Belgeleri

 

İştigal Faaliyet Belgesi

 

Genellikle Sicil kayıt suretinin kullanıldığı yerlerde kullanılır. (10.00 TL)

 

İhale Durum Belgesi

 

4734 Sayılı Kamu Ihale kanununun10 Maddesinin (g) bendinde yer alan yönetmelik gereğince mesleki faliyetten men olmadigini gösteren belgedir. (10.00 TL)

  

Meslekten Men Edilmediğine Dair Belgesi

 

Devlet ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair verilen belgedir. (10.00 TL)

 

Ticari İkametgah Belgesi

 

İhaleler için verilen belgedir. (10.00 TL)

 

Yerli İstekli Belgesi

 

4734 Sayılı Kamu Ihale Kanununun 53. Maddesine istinaden çıkarılan yönetmeliklere göre yabancı ortagı ve sermayesi olmadığı belirtilen belgedir.(10.00 TL)

 

Ortaklık Teyit Belgesi

 

İhaleler için, Hisse devir işlemleri vb. yerler için verilen belgedir. (10.00 TL)

 

Ticaret Sicil Tastiknamesi

 

Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce  yukarıda yazılı ticaret sicil numarasına tescil edildigini bildirmek üzere verilen belgedir.(38.50 TL) (Vergi Harcı Odadan alınır.)

 

Yetki Belgesi

 

Şirket üzerinde kaç yetkilinin olduğunu gösterir belgedir. (38.50 TL)(Vergi Harcı Odadan alınır.)

 

Ortaklık Durum Belgesi

 

Şirkette bulunan mühendisleri ve hisselerini gösterir belgedir. (10.00 TL)

 

Levha (Oda Sertifikası)

 

(100.00 TL)

 

Ticari Ehliyet Belgesi

 

İhaleler için verilen belgelerdir. (10.00 TL)